Oferty pracy z naboru lokalnego wrzesień 2020

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego 2020-2021, Liceum Francuskie w Warszawie, placówka szkolna związana umową z Agencją ds. szkolnictwa francuskiego za granicą (AEFE), przeprowadza rekrutację pracowników zatrudnianych na umowie lokalnej. Przywiązujemy do rekrutacji szczególną wagę i poszukujemy pracowników o uznanych kwalifikacjach, dynamicznych i zmotywowanych, potrafiących pracować w zespole w wymagającym otoczeniu.

Pracowników na poniższych stanowiskach zatrudnimy od 1 września 2020 r.

PRZEDSZKOLE I SZKOŁA PODSTAWOWA

Pielęgniarka szkolna (pół etatu = 20 godz. tygodniowo) :

Podlegając Dyrektorowi placówki, będzie ona działać w ścisłej współpracy z nauczycielami szkoły podstawowej, z pracownikami administracji i służbami medycznymi Ambasady Francji i miasta Warszawy.

Oczekiwania względem kandydata :

 • dyplom pielęgniarski
 • biegła znajomość języków polskiego i francuskiego
 • doświadczenie w pracy pielęgniarskiej w placówce szkolnej
 • wiedza z zakresu psychologii dziecięcej
 • podstawowe umiejętności z zakresu logopedii i opieki nad uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych

GIMNAZJUM I LICEUM

Nauczyciel matematyki ORAZ fizyki i chemii (pełny etat = 18 godz. tygodniowo)

Jego praca będzie polegać na nauczaniu zgodnie z obowiązującymi programami francuskimi, śledzeniu postępów uczniów w nauce, uczestniczeniu w rozmaitych zebraniach i radach pedagogicznych, współpracy przy realizacji planu rozwoju szkoły, angażowaniu się w życie szkoły i działania mające na celu otwarcie jej na kulturę kraju, w którym działa.

Nauczanie może obejmować klasy od 6ème do maturalnej.

 • Pierwszeństwo będą miały osoby posiadające dyplom co najmniej magisterski (lub równorzędny) z nauk ścisłych, z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum i liceum.
 • Ponieważ nauczanie odbywa się wyłącznie w języku francuskim, zgodnie z programami francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, kandydat/ka musi doskonale władać językiem francuskim.
 • Mile widziane doświadczenie w nauczaniu we francuskim systemie szkolnictwa we Francji lub za granicą.
 • Wymagana duża umiejętność pracy w zespole i angażowania się w projekty.
 • Konieczna jest znajomość narzędzi informatycznych stosowanych w nauczaniu.
 • Potrzebne są umiejętność szybkiego reagowania oraz dyspozycyjność.
 • Pożądana jest dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem.

Jak kandydować ?

Kandydaci proszeni są o przeslanie do Liceum dossier « Recrutement 2020 » .

Dossier powinno zawierać :

 • aktualne CV (w miarę możliwości ze zdjęciem nie starszym niż 6 miesięcy) w języku francuskim;
 • list motywacyjny w języku francuskim;
 • potwierdzoną kopię dyplomów ;
 • wszelkie dokumenty, jakie kandydat uzna za istotne dla swojej kandydatury.

Kompletne dossier prosimy przysyłać do 6 lipca 2020 r. do godz. 8.00 mailem na adres : ekoziarska@lfv.pl

Jedynie kandydatury kompletne i przesłane w terminie będą brane pod uwagę.