Nauczanie po francusku i w stylu francuskim

 • Edukacja naukowa, podejście eksperymentalne
 • Wychowanie obywatelskie
 • Szacunek dla jednostki, nauczanie wolne od wpływu ideologii, świeckie
 • Uczeń jako podmiot i uczestnik swojej edukacji oraz własnych planów
 • Rozwój kreatywności uczniów

Wielokulturowość i wielojęzyczność

 • 46 narodowości
 • Kultura francuska po francusku
 • Wielojęzyczność
 • Nauczanie 5 języków: francuski – angielski – polski – hiszpański – niemiecki
 • Nauczanie języka polskiego i angielskiego od przedszkola
 • Szkoła francuskojęzyczna, francuski jako język „urzędowy” w szkole
 • Nauczanie historii i geografii po polsku począwszy od gimnazjum

Przyjazna szkoła

 • Zindywidualizowane wsparcie dla uczniów, Ukierunkowywanie uczniów
 • Opieka nad uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • Waloryzacja wychowania fizycznego i sportowego
 • Edukacja związana ze zdrowiem, żywieniem i właściwym odżywianiem

Ścieżki międzynarodowe

 • Przynależność do międzynarodowej sieci AEFE (Agencja ds. szkolnictwa francuskiego za granicą)
 • Francuska matura daje więcej możliwości, aniżeli matura międzynarodowa
 • Dostęp do największych wyższych uczelni na świecie
 • Uczeń ma większe szanse na studia we Francji, za granicą lub w Polsce

Doskonała edukacja

 • Kadra złożona z uznanych pedagogów posiadających francuski lub polski dyplom absolwenta edukacji narodowej
 • Uznany stopień doskonałości akademickiej francuskiego systemu edukacji
 • Wysoki stopień zdawalności uczniów (100% zdawalności na egzaminie maturalnym, gimnazjalnym i egzaminie DELF)
 • Doskonała opieka (22 uczniów w klasie + praca w podziale na grupy)

http://www.aefe.fr