Rada Szkoły jest ustawowym organem konsultacyjnym i decyzyjnym placówki szkolnej.

Jest instancją trójstronną, złożoną w równej liczbie z:

 • członków z urzędu, reprezentujących administrację,
 • przedstawicieli pracowników placówki wyłonionych w drodze wyborów,
 • przedstawicieli rodziców uczniów i uczniów wyłonionych w drodze wyborów.

Rada Szkoły odgrywa zasadniczą rolę w sprawach nauczania i w sprawach życia szkolnego Liceum, ale nie może zastępować Stowarzyszenia rodziców czy AEFE w sprawach zarządzania, które leżą w kompetencjach tychże.
Rada zbiera się co najmniej raz w trymestrze z inicjatywy Dyrektora.

Rada Szkoły opracowuje i uchwala projekt rozwoju placówki od klas przedszkolnych po maturalne, regulamin wewnętrzny liceum, godziny pracy szkoły i kalendarz na rok szkolny, roczny plan działań edukacyjnych dotyczących orientacji zawodowej. Opiniuje wszystkie sprawy, dotyczące życia placówki, takie jak

 • karta zatrudnienia,
 • propozycje zmian w strukturze pedagogicznej,
 • projekty działań pedagogicznych,
 • planowanie i finansowanie wycieczek szkolnych,
 • organizacja życia szkolnego,
 • stołówka szkolna,
 • przyjmowanie i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi,
 • sprawy związane z bhp i zdrowiem,
 • plan działań w zakresie kształcenia ustawicznego, itp.

Skład Rady Szkoły

Przewodniczący:

 • Frédéric BIZOT, Dyrektor

Członkowie Rady z głosem decydującym:

Przedstawiciele administracji:

 • Marc RENAUD, Z-ca Dyrektora
 • Tetiana TERNOVA, CPE
 • Franck BIS, Dyrektor Szkoły Podstawowej
 • Denis GERARD, Dyrektor Administracyjny
 • George DIENER, Radca kulturalny Ambasady Francji w Polsce

Przedstawiciele pracowników:

 • Frédéric CHAUVEAU, szkoła podstawowa
 • Lila MAZI, szkoła podstawowa
 • Agnieszka STASZEWSKA-KEMAJOU, szkoła ponadpodstawowa
 • Bruno CASAVECCHIA, szkoła ponadpodstawowa

Przedstawiciele rodziców: parentsCEtablissement@lfv.pl

 • Mme Delphine JANNET
 • Mme Marta VON MAUBERG
 • Mme Renata ROUSSEL
 • Mme Gaëlle ABRAHAM
 • Mme Catherine GORCE
 • Mme Armelle MAHOT

Przedstawiciele uczniów :

 • Naomi DELOPHONT
 • Jozef SKOWRONSKI

Członkowie Rady z głosem doradczym:

 • Ludovic ROUSSEAU, Konsul
 • Julien PORTIER, Przewodniczący Zarządu
 • Pascale SEUX, Radca konsularny
 • Michel MARBOT, Radca konsularny
 • Jean ROSSI, Radca konsularny

Dokumenty