Rada Szkoły Podstawowej działa w każdej placówce, w której znajduje się przedszkole i szkoła podstawowa, kierowane przez dyrektora szkoły podstawowej.

W kompetencjach Rady Szkoły Podstawowej leżą wszystkie sprawy pedagogiczne i wychowawcze dotyczące szkoły podstawowej: Rada uchwala regulamin wewnętrzny szkoły i obowiązkowo opiniuje wszystkie sprawy, związane z funkcjonowaniem i życiem szkoły, takie jak struktura pedagogiczna, godziny pracy szkoły i kalendarz roku szkolnego, projekt rozwoju szkoły podstawowej, warunki indywidualizacji nauczania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, organizacja zielonych szkół, sprawy związane z higieną, zdrowiem i bezpieczeństwem uczniów, zasady doboru materiałów i narzędzi dydaktycznych, sprawy dotyczące kontaktu z rodzicami, przekazywania im informacji oraz ogólne zasady ich udziału w życiu szkolnym. Jest instancją przygotowawczą dla Rady Szkoły.

Skład Rady Szkoły Podstawowej

Przewodniczący:

  • Pan Franck BIS, Dyrektor szkoły podstawowej

Członkowie Rady z głosem decydującym:

  • 15 nauczycieli, co najmniej jeden z każdego poziomu nauczania
  • 15 przedstawicieli rodziców uczniów, co najmniej jeden z każdego poziomu nauczania

Guenola RIVIERE

Christine BIDAUX-SOKOLOWSKA

Ambroise BIDAUX-SOKOLOWSKI

Patricia SALINGRE-JOZIC

Charles André KEENE

Dominique LEBLOND

Nadege MONCLUS

Nadia SABARA

Sonia JOUVE

Paulina BABRAL-SOLTYSIK

Asli SUMER-TASTET

Marie PECCOUD

  • Jeden z nauczycieli przedmiotowych

Członkowie Rady z głosem doradczym:

  • Pan Frédéric BIZOT, Dyrektor Liceum
  • Pan Denis GERARD, Dyrektor administracyjny

Kontakt do przedstawicieli rodziców zasiadających w Radzie Szkoły Podstawowej : conseildecole@lfv.pl

              

Mme  CHIRAT           Mme LE-PIMONT        M.  KEENE

                    

M.  NIVAL               Mme  LE GUERN          Mme BUTSCHER

Documents

owe