Wyniki egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2018-2019

98 % w tym 82 % z wyróżnieniem (50 wyników pozytywnych na 51 zdających, w tym 42 z wyróżnieniem) :

Profil S 100% – 25 zdających – wynik pozytywny uzyskało 25  uczniów  (23 wyróżnień)

Profil L 100% – 15 zdających – wynik pozytywny uzyskało 14 uczniów (14 wyróżnień)

Profil ES 100% – 11 zdających – wynik pozytywny uzyskało 11 uczniów (5 wyróżnień)

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018-2019

100 % w tym 87,5 % z wyróżnieniem (48 wyników pozytywnych na 48 zdających, w tym 42 z wyróżnieniem) :

22 wyróżnień Très bien;

14 wyróżnień Bien;

6 wyróżnień Assez bien.