Przedszkole stanowi wyjątkowy cykl nauczania, leżący u podstaw sukcesu Twojego dziecka w szkole działającej we francuskim systemie oświaty.

W przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu Twoje dziecko rozwinie swój potencjał we wszystkich dziedzinach (zdolności motoryczne, język, inteligencja emocjonalna, zdolności plastyczne, wyobraźnia, stosunek do innych), by osiągać dojrzałość i budować  swą osobowość.

Wielokulturowość i wielojęzyczność

Twoje dziecko korzystać będzie z wielokulturowego środowiska szkoły (ponad 40 narodowości) i z wielojęzycznego kontekstu. Nauczanie odbywa się po francusku, a dodatkowo wysoko wykwalifikowani nauczyciele prowadzą zajęcia językowe.

W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym regularnie organizowane są wycieczki szkolne i zapraszane osoby z zewnątrz.

Klasa Dodatkowy francuski jako język obcy Polski Angielski
TPS 2 godz. tygodniowo 40 min tygodniowo
PS 2 godz. tygodniowo 40 min tygodniowo
MS 2 godz. tygodniowo 40 min tygodniowo
GS do 3 godz. tygodniowo 2 godz. tygodniowo
+ 45 min tygodniowo DNL*
40 min tygodniowo

*przedmiot niejęzykowy prowadzony w języku obcym

Nauka

Przedszkole określają trzy główne punkty, jest to szkoła :

  • która dostosowana jest do potrzeb małego dziecka,
  • która organizuje specjalne metody nauki,
  • gdzie dzieci będą uczyć się i żyć razem.

Lekcje prowadzone są w języku francuskim przez nauczycieli posiadających uprawnienia francuskiego resortu oświaty, którym asystują polskojęzyczne pomoce przedszkolne.