Szkoła podstawowa działająca we francuskim systemie oświaty pozwala na stopniowe zdobywanie wiedzy metodycznej i przygotowuje dziecko do nauki w gimnazjum.

Szkoła podstawowa dostarcza uczniom podstawowych elementów i narzędzi wiedzy i pozwala im ćwiczyć i rozwijać inteligencję, wrażliwość, umiejętności manualne, ruchowe i artystyczne.

Wielokulturowość i wielojęzyczność

Twoje dziecko korzystać będzie z wielokulturowego środowiska szkoły (ponad 40 narodowości) i z wielojęzycznego kontekstu. Nauczanie odbywa się po francusku, a dodatkowo wysoko wykwalifikowani nauczyciele prowadzą zajęcia językowe.

Klasa Dodatkowy francuski jako język obcy Polski Angielski
każda klasa  zgodnie z potrzebami 2 godz. tygodniowo 2,5 godz. tygodniowo

W ramach integracji ze środowiskiem lokalnych, regularnie organizowane są wycieczki szkolne i zapraszane osoby z zewnątrz. Na wiosnę wszystkie klasy podstawowe uczestniczą w zielonych szkołach.

Nauczanie

Nauka w szkole podstawowej obejmuje 2 cykle:

  • Cykl nauczania podstawowego, podczas którego nacisk kładzie się na czytanie, tworzenie wypowiedzi pisemnych, ruchunki.
  • Cykl utrwalania wiedzy, podczas którego uczeń wzmacnia i utrwala osiągnięcia z poprzedniego cyklu, poszerza koncepcje i uczy się pracować przy użyciu metod prowadzących do zdobywania nowej wiedzy i zróżnicowanych umiejętności, dzięki indywidualnemu podejściu.

W centrum nauczania znajduje się język francuski.

Lekcje prowadzone są w języku francuskim przez nauczycieli posiadających uprawnienia francuskiego resortu oświaty.

Zajęcia dodatkowe oferowane są w trzech przedziałach czasowych: 14.50-15.50, 15.55-16.55 i 17.00-18.00.