Szkoła Francuska w Warszawie o charakterze międzynarodowym położona w sercu Europy skupia uczniów pochodzących z ponad czterdziestu państw świata. Nauczanie języków jest więc naszym priorytetem, w duchu otwarcia na Europę i cały świat.

Nauka języka francuskiego jako wykładowego (FLS)

Specjalistyczny program powitalny dla dzieci nie francuskojęzycznych : Od klasy GS uczniowie otrzymują pomoc w nauce języka francuskiego. Zajęcia prowadzone przez wyspecjalizowanych nauczycieli mogą przybierać różne formy (pomóc w klasie, zajęcia specjalistyczne poza klasą…) i może być mniej lub bardziej intensywna w zależności od potrzeb dziecka (do 3 godzin w tygodniu).

Pod koniec klasy CM2 wszyscy uczniowie, którzy nie są obywatelami francuskimi, przystępują do egzaminu DELF PRIM (Dyplom Znajomości Języka Francuskiego dla dzieci) na poziomie A2 wg skali Rady Europy. Od lat zdawalność tego egzaminu w LFV jest 100-procentowa.

Nauka języka polskiego

Każdy uczeń, od pierwszej klasy przedszkola (PS) do ostatniej klasy szkoły podstawowej (CM2), ma tygodniowo 2 godziny tygodniowo nauki języka polskiego, prowadzonej przez wyspecjalizowanych nauczycieli. Dwa profile :

  • Polski jako język ojczysty
  • Polski jako język obcy

Nauka języka angielskiego

  • 2,5 godz. języka angielskiego tygodniowo w ramach francuskiego programu szkolnego