Zajęcia dodatkowe 2019/2020

Bloki czasowe dla zajęć pozaszkolnych

 • blok AES 1 : 14h50-15h50
 • blok AES 2 : 15h55-16h55
 • blok AES 3 : 17h00-18h00

+ Świetlica : 15h55-18h00 

Proponowane zajęcia : Planning AES 2019-2020

Trzy rodzaje opłat rocznych w zależności od ilości dzieci przewidzianych dla danych zajęć :

 • 4 -6 uczniów (zajęcia specyficzne jak np gitara): 1600 PLN
 • 8 – 12 uczniów (zajęcia językowe i niektóre artystyczne): 900 PLN
 • 13 – 18/20 uczniów (zajęcia klasyczne): 560 PLN

 Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem  zebrania minimalnej ilości uczestników.

Zapisy przez internet poprzez aplikację ACIA

Adres aplikacji : https://rgoscinny-varsovie.aciaservices.net/connexion

=> mogą Państwo zawczasu sprawdzić czy pamiętają swoje hasło. Mogą je Państwo odnowić na stronie.

Potwierdzenie zapisu

Dla zajęć których popularność będzie przewyższać liczbę miejsc, dokonany zostanie wybór w sposób, który zapewni udział w zajęciach sportowych czy artystycznych jak największej liczbie uczniów.

Ostatecznego potwierdzenia zapisu dokonuje szkoła.

 REGULAMIN ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH

Dokonanie zapisu internetowego oznacza akceptację regulaminu, zachęcamy do jego uważnej lektury : Règlement des AES

Prezentacja AES

Ponad 25 zajęć oferowanych w szkole podstawowej w następujących godzinach :

 • 14.50 – 15.50
 • 15.55 – 16.55
 • 17.00 – 18.00

Zwykła opłata roczna za jedne zajęcia : 560 pln. Niektóre małe grupy mogą mięć inną opłatę.

Zajęcia językowe

 • Język angielski
 • Język hiszpański
 • Język chinski
 • Teatr po angielsku
 • Teatr po francusku

Zajęcia sportowe

 • Koszykówka
 • Taniec
 • Piłka nożna
 • Multisport
 • Wushu

Zajęcia artystyczne

 • Plastyka
 • Warsztaty artystyczne
 • Atelier śpiewu
 • Warsztaty pisarskie
 • Pantomima

Pozostałe

 • Gitara
 • Szachy
 • Odrabianie lekcji
 • Informatyka
 • Ludoteka

Świetlica jest również dostępna od 16.00 do 18.00 po pierwszej zajęć dodatkowe.  Zarejestrowane dzieci są pogrupowane i doworowane w szkole. W świetlice ciepło wita Państwa dzieci w dobrym nastroju dzięki zabawom, zajęciom i sportom. Cena: 3 000 pln / rok na rejestrację każdego dnia tygodnia.