Gimnazjum francuskie wyznacza początek kształcenia uczniów w szkole średniej. Jest zorganizowane na czterech poziomach: od szóstego do trzeciego i ułożone w cyklach pedagogicznych.

Wszyscy uczniowie gimnazjum mają 26 godzin tygodniowo obowiązkowych zajęć dydaktycznych, które mogą zostać rozszerzone o dydaktyczne zajęcia fakultatywne.

Wielokulturowość i wielojęzyczność

Twoje dziecko skorzysta z wielokulturowego środowiska szkoły (ponad 40 narodowości) i wielojęzycznego kontekstu.

Nauczanie 3 języków (nie licząc francuskiego).

Język nowożytny 1: angielski nauczany na wszystkich poziomach

Język nowożytny 2: niemiecki lub hiszpański od klasy 5ème (druga klasa gimnazjum)

Język nowożytny 3: język polski nauczany na wszystkich poziomach, dwa profile nauczania:

  • polski jako język ojczysty: 4 godziny tygodniowo + 1 godzina tygodniowo historia i geografia w języku polskim
  • polski jako język obcy: 2 godziny tygodniowo

Od klasy 5ème uczniowie mogą również uczyć się języka łacińskiego. Co dwa lata organizowany jest wyjazd do Rzymu.

Nauka

Lekcje prowadzone są w języku francuskim przez nauczycieli posiadających uprawnienia francuskiego resortu oświaty.

Wycieczki edukacyjne i wyjazdy szkolne

W ramach integracji z kontekstem lokalnym regularnie organizowane są wycieczki szkolne (do kina, teatru, muzeum, na wystawę …) oraz zapraszani są goście zewnętrzni.

Ponadto nauczyciele organizują wiele wyjazdów językowych i kulturalnych (Londyn, Bruksela, Rzym, Wilno…)

Uczniowie mogą korzystać także z dodatkowych zajęć sportowych i edukacyjnych.