Misją francuskiego liceum ogólnokształcącego i technicznego jest zapewnienie sukcesu każdemu uczniowi liceum i przygotowanie go do studiów na wyższej uczelni.
Nowa matura 2021 nadaje maturze sens oraz przydatność dzięki ulepszonemu egzaminowi i uproszczeniu liceum. Wsłuchuje się w aspiracje licealistów, aby dać im narzędzia do osiągnięcia sukcesu na wyższej uczelni.

Wielokulturowość i wielojęzyczność

Twoje dziecko korzystać będzie z wielokulturowego środowiska szkoły (ponad 40 narodowości) i z wielojęzycznego kontekstu.

Nauczanie 3 języków (nie licząc francuskiego).

Język nowożytny 1: angielski nauczany na wszystkich poziomach

Język nowożytny 2: niemiecki lub hiszpański

Język nowożytny 3: język polski nauczany na wszystkich poziomach, dwa profile nauczania:

  • polski jako język ojczysty: 4 godziny tygodniowo + 1 godzina tygodniowo historia i geografia w języku polskim
  • polski jako język obcy: 2 godziny tygodniowo

Uczniowie mogą również uczyć się języka łacińskiego.

Nauka

Organizacja liceum ogólnego i technicznego, podobnie jak programy nauczania, będzie ewoluować w celu przygotowania do nowej matury. Nie będzie klas o profilu ogólnym, ale ścieżka wybrana przez uczniów zgodnie z ich upodobaniami i ambicjami.

Liceum oferuje trzy rodzaje nauczania:

  • Solidne podstawy kultury wspólnej, humanistycznej i naukowej, otwarte na wyzwania przyszłości.
  • Specjalistyczne dyscypliny wybrane przez ucznia, których ilość będzie się zwiększać między pierwszą a ostatnią klasą (trzy dyscypliny w pierwszej klasie, a w ostatniej klasie – dwie spośród trzech nauczanych w klasie pierwszej). Dyscypliny te mają dużą liczbę godzin, co pozwala na zaoferowanie ambitnych programów i danie uczniom czasu na naukę.
  • Zajęcia fakultatywne pozwolą także uczniowi na uzupełnienie swojej edukacji.

Nowe lekcje pozwolą uczniom dzielić się kulturą naukową, nauczyć się programowania i zrozumieć wielkie wyzwania współczesnego świata.

Pomoc w wybraniu właściwego profilu nauczania przez cały czas trwania liceum w celu przygotowania do wyboru ścieżki edukacji i, ostatecznie, wyższej uczelni. Uczniowie będzie objęci opieką zgodnie z planem lekcji w ramach autonomii szkoły (praca w mniejszych grupach, zróżnicowana pedagogika, masowy otwarty kurs online, itp.).

Lekcje prowadzone są w języku francuskim przez nauczycieli posiadających uprawnienia francuskiego resortu oświaty.