Szkoła Francuska w Warszawie o charakterze międzynarodowym położona w sercu Europy skupia uczniów pochodzących z ponad czterdziestu państw świata. Nauczanie języków jest więc naszym priorytetem, w duchu otwarcia na Europę i cały świat.

Język nowożytny 1: język angielski

Nauczany na wszystkich poziomach.

Język nowożytny 2: język niemiecki lub język hiszpański

Nauczany na wszystkich poziomach.

Język nowożytny 3: język polski

Nauczany na wszystkich poziomach, dwa profile nauczania:

  • polski jako język ojczysty dla dzieci mówiące po polsku: 5 godzin lekcyjnych języka polskiego, w tym 4 nauczania języka i 1 historii oraz geografii Polski, według programu opartego na wytycznych polskiego MEN-u. W kolejnych latach system ten zostanie wprowadzony na każdym poziomie nauczania według zaleceń pedagogicznych.
  • polski jako język obcy dla dzieci, które nie mówią po polsku: 2 godziny lekcyjne oraz, nieobowiązkowo, począwszy od klasy 4, nauka na poziomie rozszerzonym, czyli 2 godziny z podziałem na grupy zaawansowania.

Język francuski jako wykładowy

Przeznaczony dla uczniów, którzy nie mówią po francusku, od chwili zapisania się do Szkoły

Język łacinski

Uczniowie mogą również uczyć się języka łacińskiego.