Planując dalszą drogę kształcenia, uczniowie i/lub rodzice mogą umówić się na spotkanie z osobami zajmującymi się w szkole doradztwem zawodowym : Panią Ternovą dla gimnazjum i Panem Bégard dla liceum.

Mogą wspólnie porozmawiać o różnych możliwościach kształcenia po ukończeniu gimnazjum, o wyborze profilu i opcji w klasie Première, czy też o kontynuacji nauki po maturze. Młody człowiek, stający wobec konieczności zastanowienia się nad swą przyszłością, znajdzie tutaj odpowiedzi na swoje pytania i zostanie ukierunkowany na rozwiązanie najlepiej odpowiadające jego wyborom. Zostanie skierowany na najwłaściwszą drogę i w razie trudności uzyska wsparcie.

W ciągu całego roku szkolnego organizowane są spotkania informacyjne dla uczniów na różnych poziomach nauczania.

Szkolne Centrum Dokumentacji i Informacji (CDI) posiada około sto dokumentów w sali poświęconej orientacji zawodowej. Dostępny jest także przegląd prasy, regularnie aktualizowany i przedstawiający najnowsze informacje dotyczące tej tematyki: Przegląd prasy (w języku francuskim).

Kontakt

orientation@lfv.pl

Dokument

Broszura AEFE : Étudier en France après le baccalauréat