Na mocy decyzji podjętej przez władze Warszawy, nasi uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mogą bezpłatnie korzystać z przejazdów komunikacją miejską na terenie Warszawy począwszy od września 2017r. Muszą oni posiadać spersonalizowaną kartę wydawaną przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Zainteresowani rodzice proszeni są o wystąpienie o kartę dla swojego dziecka w punktach obsługi pasazera ZTM

Zostana Państwo poproszeni o:

  • wypełniony i podpisany formularz wniosku ;
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, podpisane na odwrocie nazwiskiem ucznia;
  • zaświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego w języku polskim (do uzyskania w sekretariatach dyrekcji na Saskiej Kępie i na Sadybie lub do wydrukowania z Pronote dla uczniów gimnazjum).

Kilka uwag dot. wypełniania wniosku :

  • Wnioski wypełnione nieczytelnie lub nieprawidłowo nie będą realizowane.
  • Jeśli Państwa dziecko nie posiada numeru PESEL, prosimy o podanie jego daty urodzenia (dd/mm/rrrr).
  • Jeśli Państwa dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, prosimy o odręczne odnotowanie tego faktu wpisujac „e-hologram” na górze formularza . Wówczas posiadane uprawnienia do zniżek zostaną przekodowane na nową kartę.

Poniżej znajdą Państwo informacje o zasadach bezpłatnyh przejazdów oraz zniżek, obowiązujących na terenie Warszawy od września 2017 :

  • Dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat korzystają z przejazdów bezpłatnie ;
  • Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie Warszawy/zamieszkujący na terenie Warszawy, korzystają z przejazdów bezpłatnie, na podstawie spersonalizowanej karty wydawanej przez Zarząd Transportu Miejskiego ;
  • Dzieci i młodzież od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku życia, które nie posiadają w/w karty uprawniającej do przejazdów bezpłatnych, korzystają ze zniżki 50% na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia ;
  • Młodzież od 17 roku życia do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia korzystają ze zniżki 50% na podstawie ważnej na dany rok kalendarzowy międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card https://www.isic.org/).

Źródło informacji : http://www.ztm.waw.pl/?c=142&l=1