W Szkole francuskiej w Warszawie pobierają naukę, zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji, uczniowie francuscy i polscy oraz uczniowie wszystkich innych narodowości chcący do niej się zapisać. Językiem wykładowym i używanym na codzień w szkole jest język francuski. Uczniowie, którzy nie znają języka francuskiego, są przyjmowani od klas przedszkola po spotkaniu z dyrektorem przedszkola i szkoły podstawowej.

Dla nowych uczniów

Rejestracja na zapisy jest otwarta od 1 stycznia do 15 czerwca 2019.

Dla uczniów już zapisanych

Dokumenty ponownego zapisu będą przekazywane bezpośrednio rodzinom.