Dokumenty zapisowe składają się z umowy pomiędzy Szkołą a rodziną ucznia, zawierającej warunki finansowe uczęszczania do naszej szkoły. Umowa ta musi zostać obowiązkowo podpisana przez opiekuna prawnego (lub opiekunów prawnych) ucznia i stanowi prawne zobowiązanie obu stron. Nauka w naszej szkole jest płatna. Uczniowie posiadający narodowość francuską mogą ubiegać się o stypendium rządu francuskiego.

Zasady wstępnego zapisu

Kontakt  :

Polityka prywatności w Szkole Francuskiej

Zebrane informacje są wykorzystywane w procedurze przyjęcia ucznia (pierwszego lub ponownego) do naszej szkoły i są do tego niezbędne. Są następnie przetwarzane cyfrowo w celu dokonania właściwego zapisu Państwa dziecka/dzieci. Wgląd w nie mają pracownicy szkoły (dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji).

Mają Państwo prawo do wglądu, sprzeciwu i sprostowania informacji, które Państwa dotyczą. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tego prawa i uzyskać informacje na swój temat, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych w LFV : responsable-traitement@lfv.pl, lub pocztą : Ochrona danych, Liceum Francuskie w Warszawie, ul. Walecznych 4/6, 03-916 Warszawa.