ARCHIWUM 2017-2018

Podróż do Majdanka

19 stycznia 2018 r. uczniowie klas maturalnych razem z profesorami – historii/geografii Franck Duhautoy i języka polskiego Barbarą i Andrzejem Subko byli w obozie koncentracyjnym w Majdanku.

ARCHIWUM 2016-2017

Podróż do Sejn i Wilna

Uczniowie klas 5em, uczestnicy lekcji j.polskiego jako ojczystego pojechali w dniach 22 -27 maja do Wilna Trok Sejn i Krasnogrudy aby poszerzyć zdobywaną na lekcjach wiedzę z kultury i literatury polskiej.

ARCHIWUM 2016-2017

Podróż do Majdanka

Piątek, 30 września wszystkie klasy maturalne odwiedziły obóz koncentracyjny Majdanek, znajdujący się dwa kilometry od Lublina. W towarzystwie nauczycieli – prof. B. Subko , D. Dremierre i G. Graslin uczniowie zwiedzili obóz, w którym zginęło 80 tys. osób.

ARCHIWUM 2015-2016

Podróż do Szczawnicy

Od 10 do 13 maja 2016r, uczniowie klasy 5eme – z polskim jako językiem ojczystym – w towarzystwie profesorów – H. Wójcik, D. Dremierre i A. Subko – pojechali do Szczawnicy, gdzie odkrywali urodę i bogactwo kultury regionu Spisza, usytuowanego na pograniczu Polski i Słowacji.

ARCHIWUM 2015-2016

Podróż do Majdanka

W piątek 16 X 2015 uczniowie klas maturalnych, w ramach przygotowań tematu maturalnego „Formy i miejsca władzy”, zwiedzali obóz koncentracyjny w Majdanku koło Lublina. Uczniom towarzyszył Dyrektor LFV Daniel Raynal, dokumentalistka Anne Malik oraz ich nauczyciele polskiego – Barbara i Andrzej Subko.

ARCHIWUM 2014-2015

Podróż do Majdanka

3 X 2014 uczniowie klasy Tales – w ramach przygotowań do tematu maturalnego „Miejsca i formy władzy” – zwiedzali obóz koncentracyjny Majdanek koło Lublina.

ARCHIWUM 2013-2014

Podróż do Sejn i Wilna

20 – 24 V uczniowie klasy 2nde zaangażowani w całoroczny projekt APP „Śladami polskiej Atlantydy” pojechali do Sejn i Wilna, gdzie mogli poznać bliżej wielokulturowe oblicze Polski wschodniej i Litwy.

ARCHIWUM 2013-2014

Podróż do Majdanka klas Tales

4 X uczniowie klasy Tales – w ramach przygotowań do tematu maturalnego „Miejsca i formy władzy” – zwiedzali obóz koncentracyjny Majdanek koło Lublina.